Käsityö on käsittämistä

Ihmisten luoman tuotannon sekä tiedonhankinnan juuret ovat käsityössä. Ihminen tutkii ja muokkaa elämäänsä ympäristöstään sekä ajatusmaailmastaan käsin. Esineen valmistus, kuten leikin ja muun kulttuurisen toimintamme teot ovat joukko valintoja, jotka heijastavat tekijänsä käsityksiä sekä arvoja. 

Tänään käsien käyttäminen on yhä enemmän näppäinten painelua ja näytön koskettelua. Esineet valmistuvat etäällä laitoksissa. Tekojen arvo koostuu tuottamisen kokonaisuudesta. Tavaran alkuperä ja samalla siihen kytkeytynyt arvomaailma on hämärtynyt, ellei kokonaan tuntematon. Materiaalien alkuperää tai tuottamiseen käytettyä energiaa on usein mahdotonta tunnistaa. Ympäristövaikutukset ovat piilossa heillekin, jotka yrittävät ketjuja hahmottaa.

Ympäristökäsityössä hallitaan esineen tai teoksen valmistus alusta loppuun. Materiaalien tuottaja ja alkuperä, niihin sitoutunut energia ja ympäristövaikutukset ovat hallinnassa sekä arvioitavissa. Samalla materiaalien käyttäjä tuntee luomansa esineen koko elinkaaren.

Käsityön tekijän arvomaailma välittyy materiaalivalintojen kautta, mutta se vaikuttaa myös esineen muotoiluun ja estetiikkaan. Käsityöläiselle syntyy tekemisen kautta vahva tunnelataus käsillä syntyneeseen lopputulokseen ja koko valmistusprosessiin. Hän tuntee ja käsittää tekonsa historian. Tämä tunne välittyy eteenpäin – käsintehtyä, itse tehtyä, esinettä, vaikkapa leikin välinettä, arvostetaan.

Ympäristöstä huolehtiminen on luonnollinen osa ympäristökäsityötä. Keruukalenteri on tärkeä apuväline. Se kertoo milloin mitäkin materiaaleja on saatavilla. Samalla jokamiehenoikeudet nousevat toiminnan ohjenuoraksi. Ympäröivä luonto tarjoaa myös lasten leikkien ainekset, mutta ihmisellä ei ole oikeutta tuhota luontoa. Siksi on käytettävä vain sitä mikä luonnon oman hyvinvoinnin kannalta on kestävää. Ympäristökäsityön periaatteilla valmistetuille esineille ominaista on myös kierrätettävyys. Käsityksiä-toiminnassa valmistettu leikki muuntuu ja kiertää ja lopulta se voi maatua uuden materiaalin kasvupohjaksi. 

Aurinkoinen Tulevaisuus ry