Käsityksiä on myös mediakasvatusta

Käsityksiä-toiminnassa rakennetaan leikkiä läheltä löytyvästä, helposti ja lasten kaunista kunnioittaen. Leikin vapaa lento on arvossaan.


Työn päämääränä on lisätä leikin näkyvyyttä. Se tapahtuu kuvaamalla lasten synnyttämää. Videot syntyneistä asioista ja tarinoiden virrasta kuten kuvat tekevistä käsistä julkaistaan sosiaalisen median ympäristöissä. Samalla käännetään kameran linssi kohti käsiä ja muutetaan medioiden sisältöä leikin maailman ja estetiikan arvostavaksi. Kuvan keskipisteeseen nousee lapsen käsittämä maailma.

Aikuisen ja lapsen yhteistyö on julkaisemisessa tärkeää. Usein lapset hallitsevat videoiden muokkaamisen ja kuvien julkaisemisen väylät aikuisia ketterämmin. Kuvaajaksi kuitenkin voi näppärämmin sopia joku muu kuin leikin pyörteissä olija, aikuinen tai toinen lapsi tai nuori.

Sosiaalisen median kanaviin, kaikkiin, on 13-vuoden ikäraja. Näin julkaiseminen tapahtuu aina joko aikuisen tai nuoren kanssa yhteistyössä. Aikuisten osana elämässä on myös opettaa mikä on oikein, mikä väärin, millaisia sisältöjä suosia tai julkaistuja aineistoja turvalliseksi rajata. Siten lapsen ja aikuisen yhteistyö on Käsityksiä-julkaisemisen ydintä.

Aurinkoinen Tulevaisuus ry