Käsityksiä videot

Käsityksiä videoissa kuvataan käsiä, valmistamassa leikkiä tai leikkimässä.

Kuvaaminen on helppoa. Älypuhelinten kamerat riittävät. Käsityksiä ei hienostele tekniikalla. Mikäli haluatte kuvata Youtubeen tai Facebookiin, laittakaa kamera poikittain, horisontaaliin asentoon. Instagramiin ja Tiktokiin taas kuvataan pystykuvia.

Tehkää yhteistyötä, joku porukasta yleensä hallitsee kuvaamisen, joku videoiden ja kuvien käsittelyn.

Voitte julkaista kuvat omilla sosiaalisen median kanavilla. Muistakaa, että alle 13-vuotiailla ei ole omia kanavia, joten tehkää yhteistyö tätä vanhempien kanssa. Käyttäkää silloin hastageja #kasityksia #käsityksiä.

Voitte lähettää materiaalia myös meille. Ottakaa silloin yhteyttä sähköpostilla ja mietitään paras tapa yhteistyöhön. Voitte pyytää meiltä myös ohjaajia, kuvaajan tai videoiden editoijan avuksi alkuunpääsemisessä.